Höststädning Spiggen 2020

När: Lördagen den 17 okt

Info
2 st container (1 st trädgårdsavfall parkeringen), (1st trädgårdsavfall allhuset)
Åke T bjuder på fika kl 10.30
Frågor om städningen ställs till
Trädgårdsbas Andreas Eriksson tel. 070-3372341
Biträdande trädgårdsbas Birger Atterling tel. 070-7727998

Städning enligt följande:
• All mossa och ogräs i stensättningar skall tas bort i närområdet runt era hus
• Rabatter skall grävas i era respektive tilldelade områden
• Alla är lika ansvariga att städningen i respektive städområde blir utfört.
• Det finns virke i garaget om man tycker att brädorna behöver bytas runt rabatterna.
• Häcken mot Jönköpingsvägen ska klippas. Till 1 meters höjd.

Har ni några frågor eller funderar vilka områden som gäller så kan ni ta kontakt med någon av trädgårdsbasarna.
Anmälan till fikat läggs i Åke Törnqvists postlåda Jönköpingsvägen 108L senast tors 15 okt.

Namn/fastighet:
Antal personer:

Fiber förfrågan från ip only

Spiggen har fått förfrågan från företaget “ip only” om att ansluta de fastigheter som vill till snabb internet-anslutning så kallad fiber. Denna fiber grävs i så fall ned till de hus som önskar, såvida vi uppnår ett visst antal hus-anslutningar. 

De kommer inte röra våra Com Hem-anslutningar, så det vi har i dagsläget förändras inte. Ip only kommer ha en drop-in plats vid Spiggens lekplats måndagen 31 aug, där de informerar om priser med mera:

Mådag 31/8, 18:30-20:00. Drop-in för både Spiggens och Harrens samfällighetsförening.

Mån-Fre 31/8 till 4/9 kommer “ip only” att ha representanter på plats för att informera alla fastighetsägare och för att samla in eventuella beställningar.

Information om elbils-laddning

Information från Styrelsen till er som bor på Jönköpingsvägen i Spiggens område. Nu säljs det mer och mer elbilar eller hybridbilar som behöver laddas upp innan man kör fordonet. Det innebär att Styrelsen går ut med ett förtydligande gällande detta. Elen som används i de garage som ligger utmed Jönköpingsvägen betalas av samtliga garageinnehavare tillsammans.
Därför gäller följande:
Om man skall införskaffa ett fordon som behöver laddas upp elektriskt, så måste man själv bekosta en laddstation med jordfelsbrytare och en separat elmätare till sitt garage.
Mätarläsning för den installerade laddstationen skall läsas av 2 gånger per år, slutet på juni månad samt slutet på december månad och redovisas skriftligen till styrelsens kassör. (Fredrik Höög, Jönköpingsvägen 108K). Någon gång kan styrelsen begära att titta på mätarställningen för en extra kontroll.
Vi har ett bundet elpris från april 2020 och 5 år framåt. Den totala kostnaden inkl. överföringsavgift, energiskatt samt moms är 1,14 kr/kWh.
OBS! Priset kan ändras ifall vi måste höja amperen (säkringen) för att belastningen stiger om flera boende införskaffar elfordon i framtiden.

Inget läckage

I samband med vårstädningen avlästes våra 3 ingående vattenmätare av Tommy, som kunde konstatera att de vid flera tillfällen stod mätarna helt stilla. Alltså, våra ledningar på området är täta. laughing