Kvarteret Spiggen

Kvarteret Spiggen i Värnamo är ett mysigt, barnvänligt område, med både radhus, kedjehus och fristående hus. Här finns fruktträd och bärbuskar för alla att njuta av, tillgång till en fin lekplats, flera sandlådor och stor gräsplan att spela fotboll på.
Vi har dessutom ett “Allhus” som kan användas av de boende för till exempel fester,  barnkalas med mera.
Samfällighetsföreningen Spiggen i Värnamo bildades 1978 och består av 40 hushåll på Jönköpingsvägen 108, samt Varpvägen.
Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter för  förbindelseleder, grönområden, garage, parkering, VA-ledningar och ytterbelysningar.

Gräsklippning på de gemensamma utrymmena utmed Jönköpingsvägen

Vi vill göra alla uppmärksamma att vi har ett ansvar att klippa gräset utmed Jönköpingsvägen. Ett schema har delats ut till alla hushåll på Spiggen. Vi har också lagt ut schemat på Spiggens hemsida spiggen.se/grasklippning om ni mot förmodan inte hittar det utdelade. När bensinen är slut till gräsklipparen (95 oktan) köper ni ny och lämnar kvittot till vår kassör, Fredrik på 108K. En trimmer finns också i det gemensamma utrymmet (särskild Aspen-bensin).  Denna skall användas till att ansa ogräset utmed garagen. Aspen-bensin kan köpas till bra pris på t.ex. Cramo på Silkesvägen eller kontakta Louise Friman på 108G så kan hon ta hem.
Vi kan också meddela att vi gör en översyn av vår 42 år gamla bevattningsanläggning. Vissa kranar och rör kommer att bytas. Inom den närmsta tiden behöver vi därför komma in på er tomt för att göra en inspektion och en tid därefter byta ev. utrustning.
Vi ber alla att då och då gå in på Spiggens hemsida där alla nyheter presenteras.
Andreas, Birger & Patrik
Trädgårds- och bevattningsansvariga