j

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. De som är förtroendevalda ser du härOrdinare årsmöte hålls i februari varje år. Kallelse kommer i brevlådan senast två veckor i förväg. Medlemmar i samfällighetsföreningen Spiggen kan genom motion ge förslag rörande föreningens verksamhet.  Har du något du vill förbättra i området? Välkommen att kontakta oss i styrelsen! Vi välkomnar synpunkter när som helst, men motioner som skall behandlas på årsmötet, lämnas till styrelsen senast under Januari månad. Spiggens stadgar finns här.
Du kan även nå oss via mail: styrelsen@spiggen.se

14 + 1 =