Information till nyinflyttade

Välkomna till Spiggen!

Vi består av 40 hus. Till området hör även ett Allhus samt ett ”antennhus” utmed Jönköpingsvägen. Dessa byggnader äger vi tillsammans och delar på underhåll och skötsel. Allhuset är till för alla boende på Spiggen. Den bokas för privata arrangemang via bokningslista som finns i lokalen. Varje fastighetsägare ansvarar för städning av lokalen 2 veckor om året.  Städlistan för Allhuset finns här och kan fås av ”stugfogden”. I övrigt se ordningsföreskrifter i Allhuset.

Vägar, rabatter och belysning sköts inom området gemensamt. Samtliga husägare har ett uteområde utöver egen tomt att sköta, vilket innebär rensning av land, sopa asfalt, sandning och skottning på vintern. Karta finns här och hos ”trädgårdsbasen”

Två gånger om året har vi allmänna städdagar. Kan du ej närvara, gör du din del vid annat tillfälle. Containrar för skräp och trädgårdsavfall ställs ut. 

Vi har en lekplats med härligt grönområde bakom gemensamhetslokalen.

Spiggens samfällighetsförening har en styrelse bestående av ordförande och ledamöter. Vi har också ett antal personer med olika ansvarsområden såsom stugfogde, el/TV bas, trädgårds/snöröjningsbas, bevattningsbas. Listan vem som sköter vad finns här.

Årsmöte hålls årligen i februari. Kallelse utgår senast 14 dagar före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/12.

Medlemsavgift debiteras två gånger om året. Avgiften består av egen vattenförbrukning, el till gemensamma byggnader och gatubelysning, avsättning till reparationsfond och kabel-TV avgift.

Vid försäljning ska måste husägaren göra upp med köparen om avstämning av vattenförbrukning. Meddela gärna kassören när så sker ny medlem ska registreras hos kassören.

Sommartid, med start vid vårstädningen har vi bevattningsanläggning i bruk med åvatten för vattning av gräsmattor och rabatter.

Vi har anslutning till Tele2 (f.d. Com Hem) där man har tillgång till kabel-TV. I skrivande stund består det fria basutbudet av: SVT1, SVT2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ATG live, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT barn. Man kan köpa till olika abonnemang för att utöka kanalutbudet. Hör av er i så fall till comhem.se som även erbjuder telefoni och bredband.

Bredband-fiber är också indraget i 30 av 40 hus och framdraget till varje tomt. Saknar man anslutning kan man ta kontakt med IP-only som skötte installeringen i samarbete med Lagadalens Maskin.

Som sagt, välkomna och tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor.

Hälsingar
Styrelsen